Σελίδα δραστηριοτήτων

Επίσκεψη στο Κέντρο Λογοτεχνών και Μεταφραστών Ρόδου

Επίσκεψη στο Δημαρχείο του Δήμου Καλλιθέας
για την Παγκόσμια Ημέρα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα: ΜΜΕ και φυσική διατροφή